სერვისები - სტატისტიკა / ანალიზი

უკვე ონლაინში გაშვებული ვებ საიტის სტატისტიკის შესწავლა და მონაცემების ანალიზი.   ვებ გვერდის  ანალიზის ძირითადი დანიშნულებაა ორგანიზაციის ვებ გვერდზე მომხმარებლის ქცევის შესწავლა და განხორციელებული მარკეტინგული ღონისძიებების ეფექტურობის შეფასება.

თქვენი ბიზნესის წარმატებისთვის, აუცილებელია მუდმივი ვებ ანალიზის ჩატარება, რაც დაგეხმარებათ სერვისებისა თუ პროდუქტების გაუმჯობესებაში

სტატისტიკური მონაცემების საუკეთესო ინსტრუმენტია Google analytics , რომელსაც გააჩნია უამრავი ინსტრუმენტი , ვებ საიტის და მასზე შემოსული მომხმარებლების სხვა და სხვა ტიპის  მონაცემების შესაგროვებლად, ანალიზის შედეგად კი შესაძლებელია ამ მონაცემების გასაუმჯობესებლად ახალი სტრატეგიების დაგეგმვა და განხორციელება.