სერვისები - ვებ საიტების დამზადება

ნებისმიერი სირთულის ვებ საიტები, შიდა მოხმარების პროგრამები, ყველა მოწყობილობაზე მორგებული დიზაინი,

 ვებ საიტის შესაქმნელად აუცილებელია რამდენიმე მარტივი ნაბიჯი, რომლებიც მიზნად ისახავს პროექტის მომხმარებელს მოთხოვნების  100% -ით დაკმაყოფილებას.

ჩვენი პროექტები არა მხოლოდ მიმზიდველია, არამედ ასევე  მოსახერხებელი სამართავად.

თავდაპირველად  იქმნება დიზაინი და კონცეფციის ძირითადი დოკუმენტი გასაუბრების საფუძველზე, განხილული იქნება  პროექტის თითოეული დეტალი. თქვენ მოგვაწოდებთ ტექსტუალურ მასალას და მედია ფაილებს.

დიზაინის და სტრუქტურის დამტკიცების შემდეგ, თქვენთან ერთად განვიხილავთ ვებსაიტს და გავაკეთებთ საბოლოო ცვლილებებს, რის შემდეგაც ვებ საიტი გაეშვება Online